Khách Sạn Royal Hà Giang

535,000 

Địa chỉ: 89-91 đường Lê Quý đôn, Hà Giang, Việt Nam