TOUR 4N3Đ HÀ KHẨU: Lào Cai – Hà Khẩu – Bình Biên – Mông Tự – Kiến Thủy – Mông Tự – Hà Khẩu – Lào Cai

3,390,000