TOUR 4N3Đ HÀ KHẨU: Lào Cai – Hà Khẩu – Bình Biên – Mông Tự – Kiến Thủy – Mông Tự – Hà Khẩu – Lào Cai

3,290,000 

ẤN TƯỢNG VẺ ĐẸP CHÂU HỒNG HÀ, VÂN NAM, TRUNG QUỐC